05.08.2016

Personalizace

Personalizace / Identifikace plastových karet

druhy personalizace

Personalizace plastových karet – to je označení karty speciálními individuálními údaji, týkajícími se pouze té které konkrétní karty.
Personalizace – to je důležitá fáze při výrobě plastových karet a jeden ze způsobů ochrany karty, zabraňující jejímu zneužití.

Čárový kód
QR kód
Magnetický proužek
Embosování
Stírací pole
Podpisový proužek
Fotografie
Textová personalizace
Foliotisk (ražba za horka fóliemi)

Typy personalizace

Čárový kód

Čárový kód
Způsob personalizace, při kterém je informace zakódována ve formě čísel, umístěných na plastové kartě a určených pro čtení speciální čtečku čárových kódů s následným zpracováním údajů.

 

 

QR kód

QR kód

 

Dvourozměrný maticový kód čtvercového tvaru, který je snadno rozpoznatelný snímacími zařízeními, včetně kamer mobilních telefonů. Pomocí QR kódu je možné zakódovat jakoukoliv informaci jako např. text, telefonní číslo, odkaz na webové stránky nebo vizitku.

Tisk jedinečných QR kódů se používá k duplikování unikátních číselných kódů, uvedených na etiketách. Tyto etikety se používají pro označení a identifikaci výrobků, zapojených do marketingové akce.

Hlavní výhody takového označení vašeho zboží jsou následující:

  • Ideální pro provedení marketingových akcí. Aktivace QR kódů je prováděna pomocí čtečky napřímo do databáze systému.
  • Snadná interakce se zákazníkem. Koncový uživatel výrobku může načíst QR kód přímo v obchodě. Za tímto účelem stačí mít mobilní zařízení s kamerou a programem na čtení QR kódů.
  • Jednoduché a pohodlné používání a výměna informací. Tento kód může nést stejné informace, jaké jsou umístěné na obalu.

Magnetický proužek

Magnetická karta
Magnetický proužek na plastové kartě slouží k ukládání informací.

Proužek bývá dvou typů: LoCo a HiCo.

Plastové karty s magnetickým proužkem HiCo jsou spolehlivější a trvanlivější. Jsou méně náchylné k demagnetizaci. Plastové karty s magnetickým proužkem LoCo jsou méně spolehlivé a měly by být použity v případech, kdy se předpokládá krátkodobé použití karty.

Podle vzhledu je možné tyto dva typy magnetických proužků rozpoznat podle barevného provedení: LoCo proužek je hnědý a HiCo – černý.

Informace je zaznamenána na třech stopách magnetického proužku.

Jak načítání, tak nahrávání informací na magnetický proužek se provádí pomocí speciálních zařízení, čteček nebo card readerů s funkcí nahrávání. Takový způsob má možnost překódování a velmi vysokou úroveň ochrany proti padělání.

Společnost 4 Card Vám může nabídnout výrobu plastových karet s magnetickým proužkem HiCo a LoCo.

 

Embosování

Embosování plastové karty
Způsob značení karet, nevyžadující automatické načítání.

Na kartu se mechanicky (lisováním) nanáší znaky (ve formě reliéfních znaků), které obsahují osobní údaje o jejím majiteli.

Taktéž je možné nanesení barvy na embosované znaky.

Standardní barvy: zlatá, stříbrná.

 

Stírací pole

Stírací pole
Tento typ personalizace znamená, že na kartu bude umístěna speciální ochranná páska.

Stírací páska je neprůsvitná, skrývá tajné údaje o této kartě.

Pod stírací páskou se zpravidla nachází číslo, heslo nebo PIN kód.

Pro získání přístupu ke skryté informaci je nutné setřít ochrannou vrstvu.

 

Podpisový proužek

Podpisový proužek

Dalším způsobem personalizace může být podpisový vzor majitele karty. Za tímto účelem je karta opatřena speciální vrstvou, která umožňuje psát na ní obyčejným kuličkovým perem. Proužek je zpravidla aplikován na zadní straně karty.

Podpisový proužek umožňuje držiteli karty vyobrazit vzor svého podpisu pro budoucí srovnání s podpisy, které budou provedeny na šecích a jiných dokumentech.

 

 

 

Fotografie

ID karta

Na povrch karty se tiskne fotografie jejího majitele.

Karty s fotkami mohou s úspěchem nahrazovat průkazky.

 

 

 

 

Textová personalizace

Potisk plastové karty

Karta se označuje speciálními čísly, údaji o držiteli karty nebo další textovou informací.

Jedná se o potisk karty údaji o klientovi – jméno, příjmení, datum narození, název organizace a pracovní pozice majitele, platnost karty, jedinečné kódy, sériové číslo a další.

 

 

 

Foliotisk (ražba za horka fóliemi)

Foliotisk

Potisk plastových karet za horka speciální pokovenou fólií.

Touto ražbou je možné zvýraznit jakýkoliv prvek Vaší karty, ať už se jedná o logo, text nebo obrázek.